Napíšte nám

  Názov firmy: Simply Vilma s.r.o.

  Adresa: Mlynská 42, 976 11 Selce, Slovensko

  t.č.: +421 917 989 200

  e-mail good4me@good4me.sk

  IČO: 47 366 401

  DIČ: 2023833614

   

  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 24728/S

   

  Orgán dozoru:

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

  Inšpektorát SOI  pre Banskobystrický kraj

  Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1

  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

  tel.č.:048/412 49 69,, 048/415 18 71, fax č. 048/4124 695

   

  e-mail:bb@soi.sk

  http://www.soi.sk

  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

   

   

  Pozadie sekcie newsletter

  my account